Dostupné vzdělání pro všechny,
kteří chtějí umět víc...

školení

kurzy

vzdělání

Aktuální semináře

Kdo jsme

Českomoravská vzdělávací

Jsme připraveni všem zájemcům pomoci formou školení, odborných kurzů a dalších vzdělávacích aktivit zvládnout nástrahy kurikulární reformy, připravit nejrůznější vzdělávací projekty a orientovat se v záplavě paragrafů české legislativy.

Vzdělání pro všechny

Nabízíme vzdělávací programy nejen pro učitele a managament škol,
ale i pro vedoucí školních jídelen a další pracovníky.

Seminář na míru

Vytváříme semináře na míru jednotlivých škol,
pomůžeme Vám při tvorbě projektů či zpracovat samotný projekt.

Skuteční odborníci

Máme řadu kvalitních lektorů, skutečné odborníky na školskou problematiku,
na BOZP, FKSP, na tvorbu projektů, vedení týmu, daňové a sociální otázky.
Všichni mají velmi úzký kontakt s každodenní praxí škol, takže vzdělávání, které nabízíme, Vám přinese konkrétní informace a znalosti, které každý skutečně využije ve své práci.

Certifikát

Každý účastník po absolvování našich vzdělávacích programů získá certifikát,
akreditovaný ministerstvem školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nabídka seminářů

Nové termíny od února 2019!

Kurzy, které se konají v Praze
Prezentační a komunik. dovednosti
BOZP pro vedoucí pracovníky
Využití sociálních sítí v komunikaci
BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
Konflikty a jejich řešení
Pozitivní prezentace organizace
Jak komunikovat s dospívajícími
GDPR ve školách a školských zařízeních
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Jak zvládat vztek a agresivitu
Prevence stresu a syndromu vyhoření
Přihláška (aktuální, pro všechny kurzy)
Obchodní podmínky